www.darkelf.cz

  Seznam klanů hry Dark elf

  Komentovaný seznam všech v současnosti zaregistrovaných klanů.

Menu

Hlavní stránka
Slovo úvodem

Seznam stránek

Seznam klanů

Lexikon

Historie

Paladinové
členové klanu
síň slávy
kontakt
heslo

Diskusní fórum

Zásobník nápadů

Začátečník radí začátečníkům

Nejlepší odkazy

Dark elf.cz
Dark elf.sk
Dark elf.eu

DE - koment
DE - pokladna
Rada starších

Akademie Darkelfa
Báje a legendy ze zemí Darkelfa
Dark elf Info
Dark elf Times
DE nápověda pro mírně pokročilé
DEfičurky
FAQ - Dark elf
Kesikovo DEsatero
Neoficiální Dark Elf FAQ
Rady pro hru DarkElf Výpočty
Výpočty Asasínů
Výpočty pro internetovou hru DE

Pán hradu
Město snů

Tato stránka je věnována v současnosti registrovaným klanům. Pokud zde váš klan z nějakých důvodů chybí, dejte nám vědět na e-mailovou adresu v patičce stránky.

Seznam aliančních stránek předcházejících čas klanů najdete na našem seznamu stránek DE. Zde uvedené odkazy míří na stránky daného klanu, pokud je tento má zřízeny. V závorce najdete link na mateřskou stránku klanu na webu hry.


!! speed rychtaři !! (stránka)
Tajemný klan bez členů, který nikdy nevyhrál.

!!!Nas Mnogo!!! (stránka)
Klan navazující na tradice stejnojmenné aliance hrající už od roku 2004 (původní stránky) má 14 (ve skutečnosti 10) členů a nasbíral zatím (stav k 13.8.2011) 212 bodů. Síň slávy na necelou obrazovku zahrnuje úspěchy klanu od roku 2009 do současnosti, převážně v lize 3N. Aktuální webové stránky klan nemá.

!Red Dwarf (stránka)
Historie aliance Red Dwarf sahá do roku 2005, kdy začínala hrát ve třetích ligách. Klan má 15 členů (15?) a nasbíral 61 bodů. Hrál 3. - 5. ligu včetně akčních, zápisy v půlobrazovkové síni slávy jsou započítány do let 2008 - 2010. Webové stránky klan nemá, odkaz na stránky seriálu neuvádím.

*Gil-Estel* (stránka)
Klan 33 (18) členů nasbíral 164 bodů. Síň slávy na jednu obrazovku zachycuje úspěchy klanu od roku 2008 do současnosti, hrál zejména 4. klasickou ligu, v akčních až po ligu 2. Webové stránky klan nemá, nahrazuje je poměrně bohatý úvod na stránce klanu ve hře. Zaznamenal jsem ale starší stránky na této adrese.

...Just for Fun... (stránka)
Klan 16 (7) členů, který nasbíral 314 bodů. Od roku 2008 do roku 2010 hrál hlavně akční ligy a nižší klasické ligy, síň slávy se nevejde na dvě obrazovky. Webové stránky klan nemá.

~ Rytíři Avalonu ~ (stránka)
Klan o 31 (16) členech zatím nasbíral 145 bodů. Hraje 3. - 5. ligu, úspěchy v délce síně slávy jedné obrazovky se čítají od roku 2008 do současnosti. Existenci klanu předcházela stejnojmenná aliance (původní stránky), která fungovala od roku 2005. Současné webové stránky obsahují poměrně podrobné informace o klanu (včetně historie).

-=DRAGON MINES=- (stránka)
Tajemný klan bez členů, který nidky nevyhrál. Našel jsem webové stránky na této adrese, které zachycují činnost stejnojmenné aliance v roce 2007.

-=OSM STATEČNÝCH=- (stránka)
Poměrně nový klan 23 (12) členů nasbíral zatím letos 6 bodů za tři vítězství, dvě v klasické 5. lize a jedno ve 3. akční. Webové stránky zatím klan nemá.


222 Days of Darkness (stránka)
Klan 39 (22) členů nasbíral 401 bodů. Síň slávy na necelou obrazovku zachycuje úspěchy v ligách 1. - 4. od roku 2008 do února letošního roku, v současnosti členové ale stále hrají. Webové stránky klan nemá.


Aaarrgh (stránka)
Kdo z DarkElfa nemá strach, nechť pozvedne svůj břitký meč, ať válí se v krvi tento vrah, hurá na vítěznou zteč! Aaarrgh! Klan o 81 (27) členech, který nasbíral 784 bodů. Hraje vše od 1. do 4. ligy včetně lig akčních, úspěchů je věru celá fůra, tak na tři obrazovky od roku 2008 až do nejčerstvější současnosti. Klan má celkem pěkné stránky, kde je v sekci věnované hře DE pár základních informací o alianci, která hrála již od roku 2005.

Aadult Terror (stránka)
Poměrně nový klan 2 (1?) členů, který zatím nikdy nevyhrál.

Aica Amrún (stránka)
Toto sousloví, mající podle dostupných slovníků starobylé elfské řeči význam "nelítostný východ slunce", provázelo počáteční snahy hráčů Ghibula a Aiquena, v teplých dnech léta Páně 2009. Klan má 45 (16) členů a 287 bodů, jeho úspachy sahají od září 2009 do současnosti, síň slávy vydá na jednu plnou obrazovku, klan hraje všechny ligy od 2. do 5. včetně akčních a speciálních. Velice pěkné a stále aktuální webové stránky ve formě magazínu obsahují spoustu článků, aktuální informace, údaje o aktivitě hráčů, jejich profily, komentovanou síň slávy, literární dílka prozaická i vázaná, stránky myslí i nováčky v klanu a ještě něco navíc.

Akivasha (stránka)
Klan 125 (42) členů nasbíral zatím 634 bodů. V síni slávy na dobré tři obrazovky můžeme sledovat úspěchy od roku 2008 do současnosti ve všech ligách od 2. do 5., občas i v ligách speciálních a akčních. Webové stránky klanu jsou poměrně strohé, pár odkazů se téměř ztrácí v záplavě reklam.

Ancient Warriors (stránka)
Klan o 46 (22) členech nasbíral 308 bodů. Síň slávy na víc než jednu obrazovku zachycuje úspěchy klanu od roku 2008 do současnosti v 3. - 5. klasických ligách, akčních a speciálních ligách. Webové stránky klan oficálně nemá, našel jsem ale web na této adrese, který zachycuje dění v klanu v roce 2009.

Andělé smrti (stránka)
Jeden z mladších klanů o 59 (23) členech, který zatím nasbíral 130 bodů od roku 2009 zejména v akčních ligách, v současnosti zkouší i ligy klasické (síň slávy na téměř dvě obrazovky). Webové stránky klan nemá.

Arboretum (stránka)
Klan zakládá aliance Arboretum, Woodland a Borový háj. Má 23 (16) členů a nasbíral 347 bodů. Úspěchy (síň slávy na necelou obrazovku) slavil od roku 2008 do současnosti hlavně ve vyšších klasických ligách a ve speciálních ligách. Webové stránky klan nemá.

Arcad Lor (stránka)
Jeden z mladších klanů má 22 (10) členů a nasbiral zatím 75 bodů, úspěchy slaví od roku 2010 do současnosti v lize 3F a 4. ligách. Webové stránky klan nemá.

Archiváři (stránka)
Mladý klan bez členů, který zatím neslavil žádná vítězství.

ARMAGEDON (stránka)
4 Klan 3 členů, který nasbíral 144 bodů. Hraje od roku 2008 do současnosti hlavně akční ligy (síň slávy na jednu obrazovku). Webové stránky klan nemá.

Ars vivendi (stránka)
Klan 32 (15) členů nasbíral 145 bodů. Úspěchy (síň slávy na jednu obrazovku) slavil od roku 2008 do současnosti v klasických i akčních ligách všech stupňů kromě 1. Střízlivě ale moderně laděné webové stránky obsahují základní údaje o klanu.

Asasíni (stránka)
Klan pokračuje v činnnosti aliance založené v roce 2005, v současnosti má 45 (15) členů a 739 bodů. Členové klanu se stále účastní hry, nejčastěji hrají 3. ligu, někteří si ale troufnou i na 2. a 1. Síň slávy čítá skoro dvě obrazovky, úspěchy se počítají od roku 2008 do současnosti. Klan má poměrně obsáhlé i když graficky poněkud strohé stránky.

Ásgard (stránka)
Klan 15 (7) členů nasbíral 443 bodů. Úspěchy klanu (skoro na tři obrazovky) jsou počítány od roku 2009 do roku 2010 hlavně v akčních ligách všech stupňů. Webové stránky klan nemá.

Atlantis (stránka)
Aliance 3 (2) členů, která získala 40 bodů, úspěchy slavila zejména v akčních ligách v letech 2008 - 2009. Webové stránky ve formě fóra nemají ve veřejé části téměř žádný obsah.

Äuleho děti (stránka)
Klan má 27 (22) členů a 117 bodů. Úspěšný byl od roku 2008 do letoška v několika případech v klasických ligách 2. - 4. a v ligách speciálních. Webové stránky klan nemá.


BAHŇÁCI (stránka)
Z nejmazlavějšího léčebného bahna! Poměrně mladý klan 25 (14) členů, který nasbíral 392 bodů. Úspěchy klanu (necelá obrazovka síně slávy) se čítají od roku 2009 do současnosti, klan hraje hlavně 2. (zejména 2I) a 3. ligu. Webové stránky klan nemá.

Banda Trotlů (stránka)
Svět sa čenžnul. Čuchám to ve vodě, čuchám to ve větru, čuchám to v polu. Hafo věcí je v pytli. Klan 13 (9?) členů má 59 bodů. Úspěchy (na necelou obrazovku) sbíral v letech 2008 - 2010 hlavně v akčních ligách a ve 4. a 5. lize klasické. Webové stránky obsahují základní informace o klanu.

Bílá díra (stránka)
Nikdo ji ještě neviděl, ale musí existovat. Klan navazující na alianci hrající v letech 2007 - 2008 (původní stránky). V současnosti má 22 (14) členů a 239 bodů. Hraje vše od 2. do 5. ligy, úspěchy od roku 2008 až do současnosti zabírají v síni slávy zhruba jednu obrazovku. Klan má stránky pěkné grafické úrovně, ale nepříliš bohatého obsahu.

Black Brotherhood (stránka)
Začínající klan 5 (3) členů navazující na tradice aliance, která své největší úspěchy slavila v letech 2006 a 2007. Má poměrně jednoduché webové stránky se základními informacemi o hře a alianci samotné.

Black Hole (stránka)
Čerstvý klan 3 členů, začátečníků, který doposud nemá žádné zápisy v síni slávy ani webové stránky.

Bozi Bojovnici Elite (stránka)
Prázdný klan bez vítězství, webové stránky nefungují.

Boží Bojovníci (stránka)
Velmi úspěšný klan 104 (41) členů získal zatím 2123 bodů. Síň slávy klanu nemá konce, od roku 2008 do současnosti čítá spoustu úspěchů zejména v akčních a speciálních ligách. Velice pěkné webové stránky prozrazují vznik aliance již v roce 2003, obsahují základní údaje o alianci, ale i literární koutek, reportáže a další informace.

Burning Crusade (stránka)
Klan 35 (12) členů získal 189 bodů. Hraje zejména 3., 4. a 5. klasickou ligu, síň slávy od roku 2009 do současnosti vydá více než na jednu obrazovku. Nepříliš graficky poutavé webové stránky obsahují jen poměrně málo informací.


Cave of the Death (stránka)
Malý klan, založen jako oživení aliance Cave of the Death, která hrávala v letech 2005-2006 v lize 2D. Má 45 (20) členů a nasbíral 463 bodů. Síň slávy dlouhá více než na jednu obrazovku zachycuje úspěchy klanu od roku 2009 do současnosti, klan hraje zejména klasické ligy od 2. do 4. Webové stránky klan nemá.

Cestou Necestou (stránka)
Klan 15 (12) členů má nasbíráno 175 bodů. Síň slávy zachycuje úspěchy klanu od roku 2008 do současnosti zejména v 3. a 4. klasických ligách (necelá obrazovka).Webové stránky klan nemá.

Cruel Sweet (stránka)
Klan 32 (19) členů získal zatím 515 bodů. Hrál od roku 2008 zejména 2. ligu (2B), síň slávy čítá vítězství do začátku tohoto roku na jedné obrazovce. Webové stránky klan nemá.


Čuňomlatovi (stránka)
Dejte si majzla na Šlomzelova kozla! Blbost bráchanče Čukatilo... není třeba si dávat majzla na Šlomzelova kozla... je třeba si dávat majzla na Šlomzela... hlavně ta koza by měla... Specifický čerstvý klan, který zatím nic nevyhrál, ale snaží se. Webové stránky nemá.


Dannyho_parťáci (stránka)
Klan 5 (5?) členů, který nasbíral zatím 108 bodů. Plná jedna obrazovka síně slávy zachycuje úspěchy klanu od roku 2009 do roku 2010 zejména v akčních ligách. Webové stránky klan nemá.

Dark Side (stránka)
Klan 7 (4) členů získal 70 bodů. Hrál v roce 2009 2., 3. a 4. klasickou ligu, akční a speciální ligy. Úspěchů není mnoho, webové stránky klan nemá.

de Ferme Fermier (stránka)
Seskupení těch nejlepších vesnickejch vidláků co kdy svět viděl. Klan má v současnosti 62 (22) členů a 745 bodů. Členové hrají skoro vše od 1. do 4. ligy. Úspěchy klan sklízí od roku 2008 do současnosti, síň slávy je dlouhá na dvě obrazovky. Klan má velice pěkně graficky vyzdobené webové stránky. Najdete na nich novinky (do roku 2008), příběh, kodex, členy, úspěchy, help a další informace.

DEgen a spol. (stránka)
Poměrně mladý klan 47 (16) členů zatím získal 227 bodů. Nedlouhá síň slávy zachycuje úspěchy klanu od konce roku 2010 do současnosti od 2. do 5. klasické ligy. Webové stránky klan nemá.

DeviLs (stránka)
Musíme věřit v krásnější budoucnost a bojovat za ni proti všem, kterým je dobře i takhle. Jeden z nejstarších klanů má 33 (14) členů a získal 673 bodů. Síň slávy o délce víc než na jednu obrazovku zachycuje úspěchy klanu od roku 2008 do roku 2010, v 2. - 5. klasické lize a speciálních ligách. Webové stránky klanu nejsou funkční.

Discworld (stránka)
Jeden z mladších klanů, má 50 (21) členů a získal 280 bodů. Síň slávy více než na jednu obrazovku zachycuje úspěchy klanu od roku 2010 do současnosti, zejména ve 4. klasické lize. Celkem nápadité webové stránky obsahují základní informace o klanu.

Divocí (stránka)
Klan 117 (36) členů nasbíral pěkných 2277 bodů. Síň slávy nebere konce a zachycuje úspěchy klanu od roku 2008 do současnosti ve všech možných, zejména akčních ligách. Webové stránky klanu obsahují pouze fórum a stanovy.

Domov důchodců (stránka)
Klan 7 (3) členů, který nasbíral 63 bodů. Síň slávy na necelou obrazovku zachycuje úspěchy klanu zejména v akčních ligách od roku 2009 do současnosti. Webové stránky klan nemá.

Dragon Riders (stránka)
Poměrně nový a dravý klan 90 (42) členů nasbíral zatím 309 bodů. Hraje hlavně akční a nižší klasické ligy, nebojí se ani do speciálky. Síň slávy na necelé tři obrazovky zachycuje úspěchy klanu od roku 2010 do současnosti. Webové stránky s nepříliš oslnivou grafikou obsahují kromě informací o klanu i pár rad pro začínající hráče a nějaké ty výpočty.

Družina (stránka)
Další mladý klan 6 (4) členů nasbíral zatím 70 bodů. Hrál v roce 2010 klasickou 3. (hlavně 3P) ligu. Webové stránky klan nemá.


Eldar (stránka)
Klan bez členů, který nikdy nezvítězil.

Ender´s Game (stránka)
Klan 100 (42) členů nasbíral 743 bodů. Síň slávy na více než dvě obrazovky zachycuje úspěchy klanu od roku 2008 do současnosti, ve všech klasických ligách, občas ve speciálních a sem tam v akčních. Webové stránky klan nemá.

Eternal Warriors (stránka)
Klan 5 (1?) členů nasbíral 46 bodů. Hrál od roku 2008 do současnosti hlavně speciální ligy (DM), síň slávy na necelou obrazovku. Webové stránky klan nemá.

ExecutionerS (stránka)
Mladý klan 44 (15) členů nasbíral zatím 176 bodů. Hraje zejména 3. - 5. klasickou ligu, sem tam speciální nebo akční. Síň slávy na jednu plnou obrazovku začíná v roce 2010 a zachycuje úspěchy klanu až do současnosti. Nápadité a graficky celkem povedené stránky zachycují nejdůležitější informace o klanu.


Flora (stránka)
Klan "pro pokec" má 16 (9) členů a prázdnou síň slávy. Webové stránky nemá.

For a Glory (stránka)
Klan 55 (21) členů nasbíral 233 bodů. V síni slávy na dobré dvě obrazovky se dozvídáme, ža klan začal fungovat v roce 2009 a hraje do současnosti, zejména akční a nižší klasické ligy. Absenci webových článek nahrazuje pěkným úvodem své stránky ve hře.

Forever and Happy (stránka)
Klan bez členů a bez vítězství.


GONDORIA (stránka)
Svět se mění, ale Gondor zůstává... Klan 9 (6) členů nasbíral 12 bodů. Úspěchy slavil v roce 2009 v 5. lize. Webové stránky klan nemá.

GOOKA (stránka)
Mladý klan 5 (5?) členů hrající 4. a 5. klasickou ligu, který zatím nezískal žádná vítězství. Webové stránky nemá.

Green Dream (stránka)
Klan 47 (17) členů nasbíral pěkných 1757 bodů. Síň slávy (skoro na čtyři obrazovky) zachycuje úspěchy klanu od roku 2008 do současnosti prakticky ve všech klasických ligách a ligách speciálních. Webové stránky klan nemá.

Green Hobbitt (stránka)
Klan 29 (14) členů nasbíral 541 bodů. Síň slávy an necelé dvě obrazovky zachycuje úspěchy klanu od roku 2008 do současnosti zejména v lize 3S. Webové stránky klan nemá.


Hall of Fame (stránka)
Mladý klan 12 (4) členů nasbíral 40 bodů. Síň slávy na celou obrazovku zachycuje úspěchy klanu od roku 2010 do současnosti zejména v akčních ligách. Webové stránky klan nemá.

Hašišácké doupě (stránka)
Klan 30 (15) členů získal zatím 192 bodů. Síň slávy na jednu obrazovku zachycuje úspěchy klanu od roku 2009 do současnosti převážně v klasických a specálních ligách (4D). Webové stránky klan nemá.

Havrani (stránka)
Klan Havranů je hlavně vzpomínkou na jeden z nejstarších klanů v DE, který létal a bojoval hlavně v lize 3B v letech 2002 - 2003 a dosáhl tam 16 potvrzených vítězství. Snad se jednou opět dá hejno dokupy. V současnosti má 8 (7) členů, největších úspěchů klan dosahoval v letech 2008 - 2009, jeden z hráčů si zahrál i letos a dovedl klan k vítězství. Hraje 4. ligu. Aktuální stránky nemá, ty historické najdete v našem seznamu. No dobře, tady je adresa.

Heroes (stránka)
Poměrně mladý klan 3 (2) členů zatím bez bodového zisku.

Hůlkový řád (stránka)
Klan 7 (7) členů nasbíral 55 bodů. Síň slávy zachycuje několik úspěchů klanu od roku 2009 do roku 2010, v současnosti klan už zřejmě aktivní není. Webové stránky klanu neoplývají zrovna zářnou funkčností.


Ireland (stránka)
Klan navazující na někdejší alianci, která hrála DE v letech 2005 - 2009 (adresa stránek je zde). V současnosti má klan 21 (14) členů a 113 bodů, hraje 2. - 4. ligu, síň slávy vydá na jednu obrazovku a zachycuje úspěchy klanu v letech 2008 - 2010.

IwLL (stránka)
Klan má v současnosti pouze jednoho člena, ale při sbírání 59 bodů mu evidentně pomáhali další. Síň slávy na půl obrazovky zachycuje úspěchy klanu v roce 2009 převážně v akčních ligách, současnost zastupuje jeden zápis v klasické lize 4A. Webové stránky klan nemá.


Jekot (stránka)
Klan dvou členů nasbíral 4 body v jediném vítězství v akční lize 2Aa v roce 2009. Webové stránky klan nemá, odkaz v jeho záhlaví vede v rozporu s pravidly DE na web konkurenčního projektu.


Kaer Morhen (stránka)
Nadchádza čas Bielej Zimy a Bieleho Svetla, čas Šialenstva a Nenávisti; Tedd Deireádh - Čas Konca. Klan 13 (11) členů nasbíral 214 bodů. Síň slávy zachycuje vítězství klanu od roku 2008 s jistými přestávkami až do současnosti, členové mají zřetelně rádi hlavně speciální ligy. Webové stránky klanu s největší pravděpodobností zanikly.

Kaffkárna (stránka)
Klan 76 (41?) členů nasbíral 1001 bodů. Síň slávy přes dvě obrazovky zachycuje úspěchy klanu od roku 2009 do současnosti v klasických a speciálních ligách, nejvíc oblíbená je v poslední době nejspíš 2A. Webové stránky klan nemá, odkaz v záhlaví směřuje na stránky hospody.

Kanci a Zajíci (stránka)
Klan 16 (12?) členů nasbíral 44 bodů. Úspěchy ve speciálních ligách jsou občasné od roku 2009 do současnosti. Webové stránky klan nemá.

Kladivo (stránka)
Klan 6 (6) členů nasbíral 56 bodů. Síň slávy je poměrně krátká a zasahuje pouze do let 2008 a 2009. Webové stránky klan nemá.

Knights of Honor (stránka)
Klan 13 (9) členů nasbíral 198 bodů. Síň slávy na necelou obrazovku zachycuje vítězství od roku 2008 do roku 2010 a zatím jedno v roce 2011, klan hrál hlavně 3. klasickou ligu. Webové stránky jsou graficky nápadité, ale poněkud informačně strohé.

Kočičí (stránka)
Dámská společnost 22 (14) členek nasbírala 65 bodů. Nepříliš dlouhá síň slávy zachycuje úspěchy klanu v letech 2009 a 2010. Webové stránka klan nemá.

Komentátoři DE (stránka)
Speciální elitní klan komentátorů DE čítá 52 (41) členů a získla zatím 50 bodů. Nedlouhá síň slávy zachycuje úspěchy klanu v letech 2009 a 2010 ve speciálních ligách. Webové stránky klan jako takový nemá.

Komický a směšný (stránka)
Klan 3 (3) členů získal 69 bodů. Úspěchy na dobrou obrazovku shrnuje síň slávy vedená od roku 2009 do současnosti a sestávající prakticky výhradně ze zápisů akčních lig. Webové stránky klan nemá.

Královská legie (stránka)
Klan o 129 (48) členech, který nasbíral 1582 bodů navazuje na tradice stejnojmenné aliance, která hraje DE už od roku 2003 (původní stránky). Členové klanu hrají s poměrně slušnými úspěchy (síň slávy má nějaké čtyři obrazovky) ve všech ligách od 2. do 5. včetně akčních a speciálních. Aktuální webové stránky klan nemá.

Kruh světla (stránka)
Klan 29 (14) členů nasbíral 523 bodů. Bohatá síň slávy (na dvě obrazovky) zachycuje vítězství klanu od roku 2008 do současnosti zejména ve speciálních a klasických ligách. Webové stránky klan nemá.

Krvavá Modla (stránka)
Klan 6 (4) členů získal 39 bodů. Nepříliš bohatá síň slávy zachycuje vítězství klanu v letech 2008 - 2010 v 3. - 5. klasických ligách. Webové stránky klan nemá.

Křišťálová hvězda (stránka)
Klan mající 9 (7) členů nasbíral 51 bodů. Hrál v letech 2005 - 2009, v současnosti se již zřejmě hry neúčastní. Stránky klanu jsou celkem obsáhlé, ale nepříliš graficky vyvedené.


Lamky (stránka)
Prozatím nejúspěšnější klan DE, 67 (21) členů nasbíralo celkem 2641 bodů. Fanózní síň slávy zachycuje úspachy klanu v nejrůznějších akčních, speciálních i klasických ligách od roku 2008 do současnosti. Webové stránky klan nemá.

Lamynát ne lamky (stránka)
Klan 53 (24?) členů nasbíral 224 bodů. Síň slávy zachycuje úspěchy klanu od prvních vítězství v nižších klasických ligách v roce 2009 do nedávné doby, kdy se ke slovu dostaly i ligy akční. Webové stránky klanu vyvedené v příjemně jednoduché grafické úpravě obsahují jen pár informací o klanu.

Left Klan (stránka)
Klan bez členů a bez vítězství. Webové stránky nemá.

Legion of Doom (stránka)
Nie je nad česť a poctivú hru, i keď v tejto dobe sa na to často zabúda... Klan o 15 (10) členech, 596 bodů. Hraje hlavně akční ligy a ligu 4W, síň slávy je delší než dvě obrazovky a zahrnuje úspěchy od roku 2008 až do současnosti. Webové stránky zachycují hlavně dění v alianci v letech 2007 - 2008.

Lemmings (stránka)
Klan 25 (10) členů získal 155 bodů. Síň slávy zachycuje vítězství klanu v letech 2009 - 2010 a jedno nedávné v roce 2011 zejména v nižších kasických ligách. Webové stránky klanu byly zrušeny.

Lorien (stránka)
Oi faila verya! Tajemné lesy ať nás chrání po celé věky. Klan 25 (15?) členů nasbíral 658 bodů. Síň slávy vedená od roku 2008 do současnosti zaznamenává na čtyři obrazovky úspěchů zejména v akčních ligách. Webové stránky klan nemá.

LuPiči (stránka)
Mladý klan 6 (2) členů, který zatím nezískal žádná slavná vítězství. Webové stránky klan nemá.


MAGOGS (stránka)
Mladý klan 6 (2) členů získal zatím 4 body za dvě vítězství v lize 5G v roce 2010 a 2011. Webové stránky klan nemá.

Malí a bezvýznamní (stránka)
Čest, důvěra a hra pro zábavu. Tak hrajeme. Jsme ti, kteří nehrají na politiku a upřednostňují čistý boj. Klan 23 (18) členů získal 26 bodů. Nevelká síň slávy zachycuje úspěchy klanu v letech 2008 - 2010 v 4. klasické lize a ve speciálních ligách DM. Webové stránky klanu nejsou funkční.

Málo Mocní (stránka)
Z hlubin ne až tak dávných věků ligy 3D se zrodili, aby šířili zajímavé myšlenky, šílené nápady, pestré rasové sestavy, dobrou zábavu, přátelskou atmosféru a občas i kvalitní hru. Klan 24 (13) členů získal 190 bodů. Síň slávy na půl obrazovky zachycuje vítězství klanu převážně v lize 3D od roku 2010 do současnosti. Webové stránky klan nemá.

Mandate of Heaven (stránka)
Klan 3 (3?) členů získal zatím jeden bod vítězstvím v akční lize D1a v lednu 2010. Webové stránky nemá.

Masters of Darkness (stránka)
Klan 44 (19) členů nasbíral 921 bodů. Úspěchy slaví klan od roku 2009 do současnosti téměř ve všech klasických ligách včetně první a v ligách speciálních. Webové stránky klan nemá.

Minas Tirith (stránka)
Klan má 65 (20) členů a 277 bodů. Úspěchy klan sklízí od roku 2009 (síň slávy na víc než obrazovku) ve všech ligách od 2. do 5. včetně akčních a speciálních. Poměrně obsáhlé stránky, kde nechybí ani slovník zkratek z prostředí DE a rady pro nováčky a rozjezd všech ras, nejsou bohužel graficky zrovna šťastně vyvedené.


Naděje-Alternativa (stránka)
Klan bez členů a bez vítězství.

Ničitelia (stránka)
Klan 14 (8) členů získal 170 bodů. Síň slávy na dvě obrazovky zachycuje vítězství klanu od roku 2008 do začátku roku 2011 převážně v akčních ligách. Webové stránky klan nemá.

Nora (stránka)
Klan 25 (13?) členů nasbíral zatím 136 bodů. Síň slávy na půl obrazovky zaznamenává úspěchy klanu od roku 2008 do roku 2010 a jedno vítězství v roce 2011 zejména v nizších klasických ligách. Pěkně graficky vyvedené webové stránky obsahují jen základní informace, a to ještě ne vždy.

Nové tažení (stránka)
Možná je brzy potkáte i vy. Tito odvážlivci se kdysi vydali na výpravu za záchranu ušlechtilých hodnot, a ač mnohokrát uspěli a mnohokrát sešli s cesty, stále nenašli uspokojení. Svět je stále zkažený, prolezlí lží a nenávistí. Proto brzy zase vyrazí jako Nové Tažení, bojovat svůj nelehký boj. Klan 30 (19) členů získal zatím 294 bodů. Síň slávy vedená od roku 2008 do současnosti zachycuje úspěchy klanu převážně v lize 4B. Webové stránky klan nemá.


O T H E R S (stránka)
Klan o 18 členech (kterých je ale ve skutečnosti jen 5) nasbíral dosud 234 bodů.Síň slávy zabírající skoro dvě obrazovky zachycuje úspěchy klanu od roku 2008 do roku 2010, v současnosti již klan zřejmě nehraje. Webové stránky ve stádiu zrodu toho zrovna moc nenabízejí.

Orleán (stránka)
...povstaňte věrní bojovníci Orleánu, nepřátelé již čekají... Klan 39 (18) členů získal 567 bodů. Síň slávy na dvě obrazovky zachycuje úspěchy klanu od roku 2008 do současnosti zejména v nižších klasických ligách a v ligách speciálních. Webové stránky klan nemá.

OS KOVO (stránka)
To tu na DE ještě nebylo. Odbory vstupují do hry. Práci čest. Návrat starých dobrých časů. Klan 1 člena získal 10 bodů za jedno vítězství v lize 3H v roce 2009. Webové stránky klan nemá.

our generation (stránka)
Týmový klan 121 (46) členů získal zatím 1621 bodů. Velmi bohatá síň slávy zachycuje úspěchy klanu od roku 2008 do současnosti téměř ve všech možných ligách DE. Webové stránky klan nemá.


Paliči z Mexica (stránka)
Znovu a znovu povstáváme z popela, abychom sebe i druhé v oheň uvrhli. Klan 52 (20) členů nasbíral 814 bodů. Členové hrají všechny ligy od 1. do 4. Síň slávy nemá konce (no dobrá, ale dvě obrazovky nestačí), úspěchy jsou zaznamenávány od roku 2008 až do současnosti. Stránky ze specifickou grafickou úpravou obsahují základní informace o klanu.

Pandorras Box (stránka)
Klan 74 (40) členů získal zatím pěkných 1766 bodů. Síň slávy od roku 2008 do nedávné doby zachycuje spoustu úspěchů v nejrůznějších ligách. V současnosti aktivita klanu není velká, webové stránky klan nemá.

Páni z Růže (stránka)
Klan 28 (14?) členů nasbíral 455 bodů. Síň slávy na dvě obrazovky zachycuje úspěchy klanu od roku 2008 do současnosti zejména v 3. - 5. klasické lize a v ligách speciálních. Webové stránky klan nemá.

Paroháči (stránka)
Klan 16 (7) členů nasbíral 191 bodů. Síň slávy na půl obrazovky zachycuje vítězství klanu od roku 2008 do současnosti zejména ve 3. klasické lize a ligách speciálních. Webové stránky klan nemá.

PEVNOST Pletrona (stránka)
Elitní klan správců DE, který získal jen jedno slavné vítězství v roce 2008 v lize AL6 a jehož webovou stránkou je přehled DE-týmu.

Pirates (stránka)
Klan v současnosti už nemá žádné členy. Za dobu své existence nasbíral 78 bodů, účastnil se bojů v ligách 3. - 5. a akčních v letech 2008 - 2009. Webové stránky nás informují o slavné době klanu, obsahují řadu informací a někdy i fungují.

PIWO (stránka)
Poměrně mladý klan 20 (7) členů získal 134 bodů. Síň slávy z let 2010 - 2011 zachycuje úspěchy klanu zejména v akčních ligách, z nichž nejoblíbenější je 2Ba.Webové stránky klan nemá.

Pomstychtivý (stránka)
Klan 42 (17) členů získal 398 bodů. Síň slávy o téměř třech obrazovkách zachycuje úspěchy klanu od roku 2008 do nedávné minulosti ve všech možných ligách včetně speciálních a akčních. Webové stránky klan nemá.

Potížisti (stránka)
Klan 46 (15) členů získal 620 bodů. Síň slávy vydá na dvě obrazovky, je vedená od roku 2008 do současnosti a zachycuje vítězství klanu zejména ve 3 klasických ligách. Webové stránky klanu vyvedené v pěkném šedém layoutu obsahují pouze základní informace o klanu.

PREDATORS (stránka)
Poměrně čerstvý klan 12 (6) členů získal zatím 10 bodů za jediné vítězství v červenci 2011 v lize 3P. Webové stránky klan nemá.

Pretoriáni temnot (stránka)
Klan o 22 (16) členech nasbíral zatím 249 bodů. Členové hrají všechno od 2. do 4. ligy, síň slávy zachycuje vítězství od roku 2008 do současnosti a vydá na více jak celou obrazovku. Klan navazuje na tradice stejnojmenné aliance účastnící se bojů v letech 2006 - 2008 (původní stránky). Současné webové stránky klanu se vyznačují pěknou grafikou a obsahují základní informace o alianci.

Project (stránka)
Klan 17 (15?) členů získal 162 bodů. Síň slávy zachycuje vítězství klanu od roku 2008 do současnosti zejména v nižších klasických a speciálních ligách. Webové stránky nejsou funkční.

Prsten Borgiů (stránka)
Klan 3 (3?) členů získal 16 bodů. Síň slávy zachycuje úspěchy klanu v letech 2009 a 2010 v 3. akčních ligách. Webové stránky klan nemá.


Quick Arrows (stránka)
Klan 18 (16?) členů nasbíral zatím 55 bodů. Hrál zejména 4. a 5. ligu, nejoblíbenější byla zřejmě 4V. Úspěchy na půlce obrazovky zachycují dobu od roku 2008 do roku 2009. V současnosti již zřejmě klan jako takový nehraje, hry se účastní pouze někteří členové. Webové stránky jsou pěkné a přehledné a je z nich patrné, že historie aliance sahá až do roku 2006.


RESPECT (stránka)
Klan 7 (3) členů nasbíral 48 bodů. Hrál 4. klasickou ligu a akční ligy v letech 2008 - 2009 (síň slávy na necelou obrazovku). V současnosti klan aktuální webové stránky nemá, existuje jen torzo stránek z roku 2008.

Revenant (stránka)
Nový klan bez členů a bez vítězství.

Riders of Freedom (stránka)
Klan 54 (23) členů získal 907 bodů. Síň slávy na dvě obrazovky zachycuje vítězství od roku 2008 do současnosti ve všech možných klasických a speciálních ligách. Webové stránky klan nemá.

Royal Guard (stránka)
Poměrně nový klan 66 (27) členů získal zatím 16 bodů za několik vítězství v nižších klasických a vyšších akčních ligách. Webové stránky klanu obsahují základní informace o hře a klanu.

Rug Thim (stránka)
Nepříliš úspěšný klan 6 (5) členů, který od roku 2008 nasbíral pouhých 14 bodů v 5. a 3. lize. Webové stránky nejsou.

Ruok? (stránka)
Klan 6 (6) členů získal 372 bodů. Bohatá síň slávy prozrazuje, že klan vítězil od roku 2008 do roku 2010 hlavně v akčních ligách všech stupňů a specializací. Webové stránky klan nemá.


Řád okřídlených (stránka)
Vysoko v horách, na skalnatých vrcholcích kolem jednoho křišťálově čistého jezera žije prazvláštní národ Okřídlených. Elfové je nazývají Ortai, trpaslíci Arkhen, lidé je někdy nazývají andělé... Klan 47 (33) členů nasbíral zatím pěkných 957 bodů. Hrají hlavně vyšší ligy počínaje ligou 1., ale občas se objeví i ve čtyřce a speciálních ligách včetně akčních. Síň slávy dá na dvě obrazovky a čítá úspěchy od roku 2008 do současnosti. Webové stránky se vyznačují pěknou grafikou, informačně jsou ale chudší a omezují se prakticky jen na údaje o klanu, z nichž ovšem vyplývá, že aliance stejného jména hrála DE už v roce 2005.


S.O.A.D. (stránka)
Synové draka, malý rodinný klan, co si vychovává sám svá velká jména. Klan 44 (31?) členů nasbíral 1072 bodů. Síň slávy dlouhá dvě obrazovky zachycuje úspěchy klanu od roku 2008 do současnosti v 1. - 4. klasických ligách a v ligách speciálních. Webové stránky klan nemá.

Sec Mazec (stránka)
Klan má 49 (22) členů a 673 bodů, jeho členové jsou aktivními hráči od dávných časů až do spoučasnosti. Největších úspěchů klan dosahoval od května 2008 do října 2010 (v ligách od 2. do 4. a speciálních ligách), síň slávy je tak velká, že se nevejde na jednu obrazovku (a to v ní nejou započítána vítězství aliance stejného jména v letech 2005 - 2008). Klan má velice pěkně zpracované webové stránky vedené už od roku 2007. Najdete zde základní informace o klanu, nechybí ani hlášky, příběh, rekordy nebo třeba fotogalerie.

Shadow of Magic (stránka)
Klan 35 (15) členů získal zatím 372 bodů. Síň slávy na víc než jednu obrazovku zachycuje vítězství klanu od roku 2008 do nedávné současnosti, nejoblíbenější ligou je 3M. Webové stránky klanu nejsou funkční.

Shieldmadens (stránka)
Tajemný klan bez členů a bez vítězství.

Skřítkové z Oálu (stránka)
Klan 40 (14) členů, který nasbíral 625 bodů. Hraje všechny ligy od 3. do 5. klasické a akční i speciální ligy, síň slávy od roku 2008 do současnosti vydá na dvě obrazovky a kousek. Stále aktuální a pěkně graficky vyvedené stránky klanu obsahují nepřebernou škálu infoirmací o alianci i hře samé, které můžou být podnětnými podklady pro odvážné hráče i případné spisovatele historie fenoménu zvaného Dark elf.

Smečka vlků (stránka)
Klan o 38 (22) členech nasbíral zatím 412 bodů. Hrál od roku 2008 do letoška, kdy úspěchy klanu (vydají na plnou obrazovku) poněkud řídnou, hlavně klasické ligy od 2. do 5. a sem tam akční, nejoblíbenější je liga 3V. Pěkně graficky provedené webové stránky byly aktuální ještě koncem roku 2010, obsahují spoustu informací o klanu i pár obrázků ze hry s patřičnými komentáři.

Smoking (stránka)
Klan 13 (8) členů získal 22 bodů. Síň slávy zachycuje čtyři vítězství v letech 2009 - 2011 v 3. - 5. lize. Webové stránky klan nemá.

Sor and Zag (stránka)
Klan 11 (6?) členů nasbíral 68 bodů. V síni slávy na půl obrazovky jsou vítězství klanu v letech 2008 - 2010 v 3. klasické, speciálních a akčních ligách. Webové stránky klan nemá.

Spasa lidu (stránka)
Tajemný klan bez členů a bez vítězství.

Společnost moci (stránka)
Klan navazující na tradice stejnojmenné aliance z let 2007 - 2008 (původní stránky). V současnosti má 39 (9) členů a 125 bodů. Klan hraje hlavně ligu 4O, ale úspachy zaznamenal i v dalších ligách, zejména speciálních (síň slávy zaznamenává údaje od roku 2010 do současnosti, vejde se na jednu obrazovku). Aktuální webové stránky klan nemá.

Squirrel Power (stránka)
Klan 10 (7?) členů nasbíral 126 bodů. Síň slávy na necelé dvě obrazovky zachycuje úspěchy klanu v letech 2008 - 2010 zejména v akčních ligách. Webové stránky klan nemá.

Strength and Honor (stránka)
Klan o 30 (19) členech nasbíral 508 bodů. Hraje od roku 2008 do současnosti v různých ligách, nejoblíbenější je zřejmě 3K (síň slávy vydá na jednu celou obrazovku). Graficky pěkné webové stránky prozrazují, že historie aliance sahá až do roku 2006. Kromě základních informací o alianci není možno pominout poměrně podrobný slovník prostředí DE.

Stromovci (stránka)
Klan ochránců přírody, má 25 (15?) členů a 195 bodů. Hraje od roku 2008 do současnosti 3. a 4. ligu, nejraději má ligu 4A (stránka síně slávy vydá na jednu plnou obrazovku). Docela pěkné stránky obsahují zejména informace o stejnojenné alianci, která klanu předcházela a hrála od roku 2007.


Šedá Smečka (stránka)
Ohlédni se za sebe, pokud ve stínu spatříš páry planoucích očí, je pro tebe už pozdě... Klan 19 (10) členů získal 164 bodů. Síň slávy na necelou obrazovku zachycuje úspěchy klanu od roku 2008 do současnosti zejména v 2. - 5. klasických ligách. Webové stránky klan nemá.


Tajemný hrad Plivajz (stránka)
Tajemný je hrad Plivajz ... možná je z Karpat, možná odjinud. Ale my, válečníci a mágové Klanu THP jsme všude zdejší! Cestou, necestou za Tajemstvím kráčíme, čas dlouhý s přáteli hrou si krátíme ... Klan má 36 (20) členů a 379 bodů, síň slávy (tak na jednu obrazovku) čítá úspěchy od roku 2008 do současnosti. Web klanu ve formě magazínu zažil své zlaté období v letech 2005 - 2008.

Tatranci (stránka)
Poměrně mladý klan 5 (4) členů získal zatím 40 bodů. V síni slávy jsou zaznamenána 4 vítězství ve 3. klasických ligách v roce 2010. Webové stránky klan nemá.

Templáři (stránka)
Fanoušci templářského řádu, klan o 84 (30) členech nasbíral 392 bodů. Síň slávy o jedné a půl obrazovce zachycuje úspěchy členů klanu ve 3. - 5. ligách od roku 2010 do současnosti. Webové stránky klanu zachycují základní informace o alianci a navíc poměrně slušný úvod do prvních dní hry pro několik ras.

Teplé ponožky (stránka)
Klan 29 (9) členů nasbíral zatím 352 bodů. Síň slávy na necelé dvě obrazovky zachycuje úspěchy klanu od roku 2008 do současnosti zejména v lize 4K. Webové stránky klanu obsahuje pár základních informací o hře a klanu.

The Black Garde (stránka)
Přívrženci temnot se spojili, aby ovládli Střevozem a sesadili tzv. tyrana. Pomoci můžeš i ty, věnuj nám svou duši a společně nastolme temnotu, jenž je již dlouho očekávana. Klan 4 (3) členů nasbíral 20 bodů. V síni slávy jsou zaznamenány čtyři úspěchy klanu v lize 4G v roce 2008. Klanu zřejmě předcházela aliance (stránky zde), jejíž bližší určení ale není možné. V současnosti aktuální webové stránky klan nemá.

The Lion Fist (stránka)
Mladý klan 22 (12?) členů nasbíral 72 bodů. Síň slávy zachycuje 6 vítězství v roce 2010 a 2011 v 1. a 3. klasické lize a ve speciálních ligách. Webové stránky klan nemá.

Titan Quest (stránka)
Klan 11 (11?) členů nasbíral dosud 399 bodů. Soupis úspěchů je úctyhodný (skoro 3 obrazovky), členové hráli v různých ligách, zejména akčních od roku 2008 do roku 2010, v současnosti je aktivita klanu poměrně nevýrazná. Webové stránky ve formě magazínu freehostingové služby obsahují zejména základní informace o alianci a pár obecných postřehů o DE.

Triskelion (stránka)
Klan čítající 29 (15) členů získal 553 bodů. Hraje cokoliv od 2. do 4. ligy, zejména pak ligu 2M. Síň slávy od roku 2008 do současnosti vydá na půl druhé obrazovky. Klan má pěkně graficky vyvedené stránky, které obsahují například informace o symbolu Triskelion, údaje o alianci a jejích členech, slavné bitvy, básně a příběhy a mnoho dalšího.


Učitelé učí nováčky (stránka)
Klan zaměřený na výuku nováčků hry Dark elf. Má v současnosti 88 (87) členů a získal 10 bodů za dvě vítězství ve 4. klasické lize v letech 2009 a 2011. Cílem klanu je výuka, nikoliv nějaké ambice. Dobrá příležitost pro všechny začínající hráče. Webové stránky klan nemá, odkazuje na nápovědu DE.

Underworld (stránka)
Klan 18 (11) členů nasbíral 162 bodů. Síň slávy na necelé dvě obrazovky zachycuje úspěchy klanu od roku 2009 do nedávné současnosti zejména v akčních ligách. Webové stránky klan nemá.

Universe (stránka)
Aktivita, komunikace a odpovědnost! Mladý klan 20 (9) členů získal zatím 60 bodů. V síni slávy je zaznamenáno 5 vítězství klanu v klasických ligách 2. - 4. V roce 2010 a 2011. Webové stránky klan nemá.


Vikingové (stránka)
Poměrně mladý klan 25 (11) členů nasbíral zatím 67 bodů. Síň slávy na necelou obrazovku zachycuje vítězství klanu v roce 2010 zejména v nižších klasických ligách a v ligách akčních. Webové stránky klanu nejsou funkční.


Wampires (stránka)
Klan 51 (22) členů získal zatím 826 bodů. Síň slávy je hodně bohatá a obsahuje vítězství klanu od roku 2009 do současnosti zejména v akčních ligách. Nové webové stránky klanu jsou teprve ve stádiu zrodu a přílišnou funkčnosti zrovna neoplývají.

Warriors (stránka)
Klan 2 (1) členů získal 12 bodů za 3 vítězství ve 4. klasické a 3. akční lize v letech 2009 a 2010. Webové stránky prozrazují existenci stejnojmenné aliance již od roku 2005 a obsahují základní informace o hře a klanu.

Warriors of metal (stránka)
Mladý klan má v současnosti pouze jednoho člena, nasbíral ale zatím 26 bodů v letech 2010 a 2011 v akčních ligách. Webové stránky klan nemá.

We are the World (stránka)
Klan čítající 13 (10) členů nasbíral 19 bodů a připojil se ke klanu Green Dream. Historie aliance spadá už před dobu klanů (2007 - 2008, původní stránky).

World (stránka)
Klan 19 (10) členů nasbíral 91 bodů. Síň slávy na necelou obrazovku zachycuje úspěchy klanu od roku 2008 do současnosti v téměř všech stupních klasických lig a ve speciálních akčních ligách. V letech 2009 a 2010 klan z největší pravděpodobností nehrál. Webové stránky klanu prozrazují existenci stejnojmenné aliance již v roce 2005. Stránky jsou pěkně střízlivě graficky provedené a obsahují všechny důležité informace o klanu i základní informace o hře samotné.


X. (stránka)
Klasický klan 31 (12) členů nasbíral zatím 516 bodů. Síň slávy na jednu obrazovku zachycuje vítězství klanu od roku 2008 do současnosti zejména v lize 2C a ve speciálních ligách. Webové stránky klanu nejsou funkční.


Záblesk v Šeru (stránka)
Klan 38 (26) členů nasbíral 236 bodů. V síni slávy na více než jednu obrazovku najdeme zápisy o vítězstvích klanu od roku 2008 do současnosti zejména v nižších klasických ligách. Webové stránky klan nemá, pouze kodex.

Zbloudilé Duše (stránka)
Poměrně mladý klan bez členů a bez vítězství, zato s důkladnými stanovami.


(c) 2011 Pavel D. F. Hrubý, paveldf@gmail.com