www.darkelf.cz

  Lexikon Dark elfa

  Slovníček pojmů ze hry Dark elf

Menu

Hlavní stránka
Slovo úvodem

Seznam stránek

Seznam klanů

Lexikon

Historie

Paladinové
členové klanu
síň slávy
kontakt
heslo

Diskusní fórum

Zásobník nápadů

Začátečník radí začátečníkům

Nejlepší odkazy

Dark elf.cz
Dark elf.sk
Dark elf.eu

DE - koment
DE - pokladna
Rada starších

Akademie Darkelfa
Báje a legendy ze zemí Darkelfa
Dark elf Info
Dark elf Times
DE nápověda pro mírně pokročilé
DEfičurky
FAQ - Dark elf
Kesikovo DEsatero
Neoficiální Dark Elf FAQ
Rady pro hru DarkElf Výpočty
Výpočty Asasínů
Výpočty pro internetovou hru DE

Pán hradu
Město snů

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž

P

pentagram - tuto stavbu mohou stavět pouze mágové; zvýší sílu každého kouzla vždy o +1; tuto stavbu umějí používat (ne stavět) všechny rasy; cena 300 zlatých a 30 many

plenivý útok - lépe prochází obranou země, protože na rozdíl od dobyvačného útoku se nezapočítává do obrany obyvatelstvo; zvítězíš-li, zboříš 30% domů a veškeré stavby v zemi soupeře; ztráty vojsk jsou menší nežli v dobyvačném útoku; vojáci si odnesou maximálně 1/4 (25%) zlatých a many z ceny domů a staveb, které zboří; záleží na síle útoku, zdali se jim podaří vše odnést; čím silnější je útok, tím toho více unesou; unesou zlatých = 10 x síla útoku, unesou many = 1 x síla útoku; hrdina pomáhá tak, že level destrukce zvýší počet zbořených domů a level kradení zvýší podíl zlatých a many z ceny domů a staveb = zvýší sumu k odnesení

plusko - kladný bod do hodnocení hráče ve statistkách

počasí v lize - každý den se mění, tím se mění příjmy zlatých, many a cena domů; hra je tak stále jiná; různé rasy se hodí pro různé počasí; zkušení hráči, kteří umějí hrát za více ras, si v registraci zvolí nejvhodnější rasu dle předpovědi počasí; počasí ovlivňuje příjmy obyvatelstva: od 50% = nejmenší do 150% = největší; produkci many magických jednotek: od 50% = nejmenší do 150% = největší; cnu domů: od 50% = nejlevnější do 150% = nejdražší; předpovědi se mohou radikálně měnit ze dne na den, proto by je měl každý hráč pozorně sledovat a podle nich zvolit svou herní strategii; nelze na ně ale příliš spoléhat, jediná jistota je ta, že když je předpověď "extrémní pokles", tak se procenta nikdy nezvýší; stejně tak když je předpověď "extrémní růst", tak se procenta nikdy nesníží

počet obyvatel - za každého obyvatele dostáváš 5 zlatých za kolo

podpora - podpora kultu, musí být 35% zemí minimálně aby šlo útočit na DE

podzemní tunely - tuto stavbu mohou stavět pouze skřeti; zruší postih 30% síly útoku při útoku na nesousední zem skrze smlouvu volný průchod; tuto stavbu umějí použít i trpaslíci; cena 5000 zlatých

polní modlitebna - stavba zvýší útočnou sílu každého útoku z této země o hodnotu 30; útok musí být silný alespoň 100; cena 700 zlatých a 100 many

pomoc mága - služba, 8 DEKů - za poplatek ti pomůže mág z Železné věže se sesíláním kouzel, díky němu se ti zvedne maximální počet seslaných kouzel o 30 za den; pomoc trvá 30 dnů

pomoc rytíře - služba, 0,5 DEKů - potulný rytíř se za malý poplatek přidá ke tvému vojenskému útoku a zvedne jeho finální sílu o 10%; platnost služby je jeden den a lze ji použít pouze 1x; dobře zvaž odeslání útoku s Rytířem, protože v případě jeho zrušení je Rytíř ztracen

poplatek alianci - jsi-li členem aliance, platíš automaticky 4% z tvých příjmů zlatých a many alianci

portálová brána - služba, 4 DEKy - toto mocné kouzlo je zapovězeno všem, ale říká se, že samotný Dark Elf ho ovládá a za úplatek otevře siločáry portálů a přenese tě do tebou zvolené neobsazené země na začátku věku; trhlina je však otevřena jen 24 hodin

portály - jsou magické teleporty na krajích mapy, které propojují země; země s portálem je propojena se zemí (s portálem) na protilehlém konci mapy; země jsou tím pádem vlastně sousední a skrze portál lze normálně posílat vojsko; v podstatě portály spojují a zakulacují svět

posel - posel DE - tyran a vládce světa Dark Elf mé své služebníky, které vysílá do bojů; jsou to jeho nejlepší velitelé, ale říká se jim jednoduše Poslové Dark Elfa; posel není hráč-člověk, ale hraje za něj počítač-server o přepočtu; poslové se až na nějaké vyjímky chovají podle stejných pravidel jako hráči

posvátná studna - stavba přidá 5 many každé kolo; je vhodné stavět posvátné studny již po prvních kolech, kdy budujete základní magii; cena 700 zlatých (ale žádná mana, a to je ze začátku podstatné)

posvátný strom - tuto stavbu mohou stavět pouze elfové; přidá 30 many každé kolo a zvýší všem elfům a entům v alianci maximální počet kouzel k seslání o +1; tuto stavbu umějí používat (ne stavět) také enti; cena 600 zlatých a 600 many

povodeň - kouzlo, cena 300 many - speciální kouzlo rasy Skřeti; přivolá povodeň, skrz rozbahněnou zem nemohou vyjet obranné vozy na bojiště; ruší jejich obranný bonus; platí na všechny rasy kromě Hobitů

povolání hrdiny - existuje osm povolání hrdinů + jedno speciální - "Hrdina pro nováčky", které má nejhorší vlastnosti; každé povolání má své výhody i nevýhody; povolání určuje, zda-li bude vycvičení hrdiny stát hodně zkušeností nebo málo; například vycvičit z bojovníka mága bude jistě dost náročné na počet zkušeností; je na hráči, jakého hrdinu si koupí a co bude hrdinovi cvičit

pozice v klanu - začínáš jako nováček a postupně tě může velitel klanu povýšit na člena, veterána, velitele a nebo dokonce na nejvyššího zakladatele; můžeš být členem více klanů; z klanu můžeš kdykoliv vystoupit

požehnání - kouzlo, cena 200 many - funguje jako kouzla Spokojenost, Příznivé počasí a Magické klima dohromady

PP = příznivé počasí - kouzlo, cena 100 many - země má lepší produktivitu, příjem peněz se zvýší o 30%; příjem peněz nelze zvýšit nad 130%

prokouzlit - projít přes MO

prokouzlit DE - většinou vrchol hry, hráč s nejvyšší SK prokouzlí DE a zavírá se

přepočet - v normálních ligách se o půlnoci počítají útoky a kouzla, přibudou kola, v akčních ligách jsou přepočty několikrát za hodinu; v jednotlivých zemích se první se počítají žlutá kouzla, pak červená, pak útoky; jednotlivé země jdou v přepočtu náhodně za sebou

přesun - přesun vojska, hrdiny ze země do země

přesun vojsk - přesune vybranou část tvé armády do jiné země; pozor, v cílové zemi musí být dostatečný počet volných - neobydlených domů, jinak nelze vojsko přesunout; cílová země musí být tvá nebo nezávislá; přesouvaní vojáci ten den nebrání ani domovskou zemi ani cílovou zemi, protože vojáci dorazí až po skončení útoků; proto je zde riziko, že země bude dobyta a přesouvaní vojáci přejdou k nepříteli

přežití hrdiny - za každý vytrénovaný level se připočte hrdinovi +1 život; pokud hrdina prohrál boj (je jedno zda útok či obranu země) ztratí vždy 1 život; jestliže hrdina již ztratil všechny životy, rozhoduje o smrti náhoda a hrdina může s velkou pravděpodobností zemřít; level přežití riziko smrti snižuje; hrdina nikdy nezemře v boji, má-li životů více než nula

přístavy (kotvy) - lze zaútočit přes moře pouze pokud je v obou zemích přístav (namalovaná kotva)

příznivé počasí, zvyšuje zisk zlata na 150%

příznivka - žlutá kouzla

přízrak - magická jednotka rasy nekromantů (verbování 150 zlatých a 15 many, žold 10 zlatých, útok 5, obrana 3)

PS = pás zmatení - kouzlo, cena 100 many - část nepřátelských vojáků zbloudí; funguje jako vojenský štít, zvedá ho o 5 procent; lze seslat vícekrát, horní mez štítu je 35 procent


Poděkování zdrojům:

Nápověda hry Dark elf
Therosův Slovníček DE (na stránkách klanu Strength and honor)
webové stránky klanu Minas Tirith


(c) 2011 Pavel D. F. Hrubý, paveldf@gmail.com