www.darkelf.cz

  Lexikon Dark elfa

  Slovníček pojmů ze hry Dark elf

Menu

Hlavní stránka
Slovo úvodem

Seznam stránek

Seznam klanů

Lexikon

Historie

Paladinové
členové klanu
síň slávy
kontakt
heslo

Diskusní fórum

Zásobník nápadů

Začátečník radí začátečníkům

Nejlepší odkazy

Dark elf.cz
Dark elf.sk
Dark elf.eu

DE - koment
DE - pokladna
Rada starších

Akademie Darkelfa
Báje a legendy ze zemí Darkelfa
Dark elf Info
Dark elf Times
DE nápověda pro mírně pokročilé
DEfičurky
FAQ - Dark elf
Kesikovo DEsatero
Neoficiální Dark Elf FAQ
Rady pro hru DarkElf Výpočty
Výpočty Asasínů
Výpočty pro internetovou hru DE

Pán hradu
Město snů

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž

S

SD = soudný den - kouzlo, cena 100000 many - je to nejmocnější kouzlo; zničí 50 procent všech domů, zahubí 50 procent obyvatel a vojáků všech zemí světa; jen země Dark Elfa kouzlu odolá

sekerník - obranná jednotka rasy trpaslíků (verbování 10 zlatých, žold 1 zlatý, útok 2, obrana 7)

seslání kouzla - kouzlo můžeš seslat, máš-li dostatek naspořené many (magické energie); po seslání kouzla se mana odečte; pokud sešleš kouzlo silou 0, pak se nepovedlo; aby se kouzlo povedlo seslat alespoň silou 1, musíš mít naverbované vojáky - magické jednotky; můžeš je verbovat po zakoupení stavby Cech Magie; čím více máš mágů, tím větší je síla kouzla

sesvačit někoho - postupně (většinou slabšímu )soupeři zabrat všechny země

síla kouzla (level hrdiny) - za každý level se zvýší síla všech kouzel o 1 procento; princip bonusu se počítá stejně jako magická věž; pokud je hrdina v zemi hráče, který je členem stejné aliance, přičítá se mu k síle kouzel pouze poloviční bonus

síla vojska - čím více mečů, tím je silnější; zkřížené meče znamenají válku se sousední zemí

SK = síla kouzla - každé seslané kouzlo má svou sílu; síla rozhoduje, zdali kouzlo při přepočtu úspěšně projde nepřátelskou magickou obranou, či zda bude odraženo; síla kouzla je do jisté míry náhodná; čím více máš mágů a magických věží, tím větší je šance na vykouzlení silnějšího kouzla; sílu kouzla zvyšuje také hrdina, má-li vycvičen level síla kouzla nebo artefakt; vzorec pro maximální sílu kouzla je: síla kouzla = počet_všech_mágů_ve_všech_tvých_zemí / počet zemí * 2 * bonus_staveb ; síla kouzla je náhodná, rozptyl se pohybuje v rozmezí od 1/3 síly až do maximální sílu kouzla; čím více mágů a méně zemí, tím silnější máš kouzla; záleží tedy na celkové "hustotě" mágů a věží v celé tvé říši

sklad masa - tuto stavbu mohou stavět pouze skuruti; pokud je sklad postaven v zemi, ze které vojsko zaútočilo, je za každého zabitého hobita (i obyvatele), který padne v bitvě, vyplaceno 50 zlatých; tuto stavbu umějí používat (ne stavět) skřeti; cena 600 zlatých

skřet - obranná jednotka rasy skřetů (verbování 30 zlatých, žold 2 zlaté, útok 2, obrana 4)

skřeti - zlá rasa s velkým počtem herních kol; ekonomicky jsou na tom výborně, mohou si dovolit stavět mnoho staveb a pevností, ale mají drahé jednotky; magicky jsou průměrní; mají speciální útočnou stavbu skřetí tunely (kol za den 10, peníze při startu 150, limit kouzel 80, mana při startu 100)

skurut - obranná jednotka rasy skurutů (verbování 50 zlatých, žold 2 zlaté, útok 3, obrana 3)

skuruti - skuruti jsou bratranci skřetů, je to nejlepší útočná rasa, která má výborný rozjezd a hodně herních kol; bohužel magii mají nejdražší ze všech ras; skurutí taktika spočívá v rychlém obsazování další a dalších zemí a neustále expanzi; mají speciální stavbu "sklad masa" proti hobitům (kol za den 9, peníze při startu 2000 zlatých, limit kouzel 45, mana při startu 75)

SmD = smrtící démon - kouzlo, které zabíjí vojáky

smlouva - mezi hráči nebo aliancemi, uzavírá se většinou s výpovědkou a do pošty nebo na forum; jiným druhem smluv jsou smlouvy na mapě, které se uzavírají mezi jednotlivými zeměmi – dodržování by mělo být povinné

smlouva zrušena - jediná možnost jak zrušit tobě nevyhovující smlouvu bez toho, aby jí odsouhlasil soupeř; kromě války, ta zrušit touto smlouvou nelze; tato smlouva nemusí být potvrzena druhou stranou; pokud tuto smlouvu použiješ, platnost původní smlouvy skončí až následující den

smrt hrdiny - pokud hrdina prohrál boj (je jedno zda útok či obranu země), ztratí vždy 1 život; jestliže hrdina již ztratil všechny životy, rozhoduje o smrti náhoda a hrdina může s velkou pravděpodobností zemřít; level přežití toto riziko snižuje; pokud je hrdina zajat a na konci věku zůstal v kleci v nezávislé zemi, tak zemře žízní; pokud vám zemře hrdina nebo je zajat, nepřijdete o zbývající výcviky, které jste nepoužili, ty vám zůstanou; takže když koupíte dalšího hrdinu, můžete je použít; po ukončení ligy jsou mrtvému hrdinovi sníženy všechny zkušenosti a levely o 20% a level přežití o 50%; jsou mu doplněny životy podle úrovně levelu přežití; a je automaticky přesunut do aukce, kde zůstane max. 14 dnů a pak je navždy smazán; během této doby ho může libovolný hráč, má-li dostatek DE-kreditů, koupit a hrdina se přesune na konci aukce tomuto hráči do pekla, původní majitel dostane kompenzaci 30% z ceny prodaného hrdiny

smrtící démon - kouzlo, cena 600 many - roztrhá na kusy 10 - 20 procent vojáků v zemi

SMV = střední magická věž - stavba; přidá 40 many každé kolo; zvýší magickou obranu země o 50 procent a celkovou sílu kouzel o 10 procent; zboří původní magickou věž; cena 2000 zlatých a 2000 many

SP = střední pevnost - stavba; obrana se zvýší o 50 procent a útok o 25 procent; zboří původní pevnost; cena 10000 zlatých

spamer, spamovat - psát nesmysly, nebo věci, které na dané forum nepatří

speciální kouzla pro rasy - služba, 12 DEKů - tento pentagram ti umožní sesílat speciální kouzla po dobu jednoho roku, za každou rasu jedno jedinečné kouzlo; tato služba se aktivuje zdarma, pokud sis zakoupil DE-kredity během posledních 12 měsíců

spoko - spokojenost - kouzlo, cena 80 many - zvýší se porodnost a tím se rychleji zvyšuje počet obyvatel země; nemá význam kouzlit jich na jednu zem více; jeho opakem je kouzlo Nespokojenost

stařešina - magická jednotka rasy trpaslíků (verbování 200 zlatých a 2 many, žold 9 zlatých, útok 3, obrana 7)

stav ligy - mohou být tyto stavy: registrace / rozehraná / dohraná

stavby v zemi - ve svých zemích můžeš kupovat libovolné stavby, máš-li dostatek zlatých a many; z každé stavby má země různé výhody; v jedné zemi lze koupit pouze jednu stavbu od každého druhu; např. rudný důl, zlatý důl a dílna zvyšují příjem zlatých, posvátná studna a magické věže příjem many; pokud již stavbu nepotřebuješ (například pevnost), můžeš ji prodat, ale se ztrátou! Získáš pouze čtvrtinu peněz a many z původní ceny

strach - kouzlo, cena 50 many - speciální kouzlo rasy Barbaři; v zemi zavládne strach, tím se sníží síla odeslaných útoků ze země o 20%; platí na Lidi, Skřety a Skuruty

stroj času - stavba; zvýší počet herních kol k odehrání o jedno; kolo přibude až po přepočtu; postavením více budov se dále počet kol za den nezvyšuje; cena 8000 zlatých

střední Kouzlo času - služba, 8 DEKů - za poplatek na tebe sešle samotný Dark Elf kouzlo, které zpomalí tok času pro tento den a tím získáš dnes dvě herní kola navíc; Dark Elf však jakékoliv další Kouzlo času nesešle vícekrát po tuto dobu

střelec - obranná jednotka rasy temných elfů (verbování 30 zlatých, žold 1 zlatý, útok 3, obrana 5)

stříbrný klíč - služba, 6 DEKů - majitel tohoto cenného klíče může odemknout bránu vedoucí do nových končin - může se zaregistrovat do zamčené ligy; platnost je půl roku; klíč lze použít pouze 1x

svačit někoho - postupně soupeři zabírat země pokud možno tak, aby soupeř mně nebral nic

sýpka - obliná - nejdůležitější stavba, měla by být v každé zemi; obyvatelstvo nehladoví; zvýší přírůstek obyvatel v této zemi o 2 každé kolo; cena 1000 zlatých


Poděkování zdrojům:

Nápověda hry Dark elf
Therosův Slovníček DE (na stránkách klanu Strength and honor)
webové stránky klanu Minas Tirith


(c) 2011 Pavel D. F. Hrubý, paveldf@gmail.com